Wijkplatform HB

Agenda volgende vergadering

Wijkplatform Haagse Beemden: ondersteunen en versterken van initiatieven Net als in de andere wijken heeft de gemeente voor de Haagse Beemden een Wijkplatform ingesteld. Sinds 2016 komen elke maand onder leiding van de wijkbeheerders bewoners bij elkaar. In 2023 is dat elke tweede dinsdag van de maand. Iedere bewoner is welkom. De vergadering wordt aangekondigd op de agenda en de slideshow van de Informatiepunten (infopunthb.com).
Het doel van het wijkplatform is initiatieven van bewoners te versterken. Dat kan door tips over de aanpak en de middelen. Dat kan ook door verbindingen te leggen. Zo worden elke maand vier initiatieven besproken door gemiddeld  20 wijkbewoners.
Voor de gemeente is het wijkplatform belangrijk vanwege de subsidieverordening. Een wijksubsidie wordt verstrekt na bespreking in het wijkplatform. De bevindingen vanuit het wijkplatform worden meegenomen in het subsidiebesluit. Die bevindingen vanuit uiteenlopende gezichtspunten en ervaringen hoeven niet eenduidig te zijn. Op basis daarvan neemt de gemeente een besluit, en dat besluit wordt in de eerstvolgende vergadering meegedeeld.
Ook wie (nog) geen subsidie nodig heeft kan een initiatief op de agenda van het wijkplatform zetten. Eén keer per jaar wordt de eigen werkwijze besproken, en zo nodig worden de regels aangepast. Ook wordt ruimte gemaakt om met de initiatiefnemers terug te blikken op de diverse initiatieven. Aanmeldformulieren voor initiatieven kunnen op de informatiepunten worden gekregen en ingevuld.
Informatie en aanmelding: be.van.essen@breda.nl

Volg het  Wijkplatform Haagse Beemden op Facebook.