Wijkplatform agenda

Agenda bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden

Datum:               6 april 2022

Plaats:                Buurthuis Gageldonk

Aanvang:            19.30 uur

Gespreksleider:   Jetze van der Ham

 1. 19.30 uur     Opening met korte kennismakingsronde aanwezigen
 2. 19.35 uur     Afspraken 16 maart 2022

3. 19.40 uur      Introductie en bespreking ingekomen initiatieven

 1. Cursus aquarellen
  In drie blokken wordt door een kunstenaar uit de wijk een cursus aangeboden die de deelnemers stimuleert hun talenten te ontwikkelen en op die manier aan doelstellingen te werken als het doorbreken van isolement.
  1. Family Freeday
   Buurthuis Gageldonk presenteert een nieuw initiatief.
  1. Toneelgroep Haagse Beemden
   De toneelgroep heeft voor drie activiteiten een aanvraag. Het gaat om de voorstellingen “Diner for one” en “De wondere wereld”. Daarnaast organiseert de toneelgroep een speltraining voor de deelnemers aan de groep.

 2. 20.30 uur     Mededelingen en rondvraag
 3. 21.00 uur     Sluiting

Het volgende overleg staat gepland op woensdag 11 mei a.s.

Ook een idee voor een activiteit in de wijk? Neem contact op met de sociaal wijkbeheerder:
Jetze van der Ham, jwj.van.der.ham@breda.nl en 06-20010014.