Wijkplatform agenda

Agenda bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden

Datum:               8 juni 2022

Plaats:                Ontmoetingscentrum De Sleutel

Aanvang:            19.30 uur

Gespreksleider:   Jetze van der Ham

1. 19.30 uur Opening met korte kennismakingsronde aanwezigen
2. 19.35 uur Afspraken 6 april
3. 19.35 uur Introductie en bespreking ingekomen initiatieven
a. 19.35 Aanvraag Creativiteit voor senioren
De creatieve bijeenkomst wordt tweewekelijks, op donderdagmiddag in buurthuis
Gageldonk. De bijeenkomsten zijn voor alle leeftijden toegankelijk, maar gericht op
senioren. De invulling wordt met deelnemers verder vormgegeven. De begroting
betreft huisvesting en materiaal. Er is een eigen bijdrage van € 2,50 per deelnemer
per bijeenkomst.
De gevraagde subsidie is € 828,75
b. 19.50 uur Aanvraag Stuif Es In
In de laatste week van de zomervakantie wordt voor 60 kinderen een vierdaags
programma geboden in buurthuis Gageldonk. Het gaat om sport- en spelactiviteiten
en een knutselprogramma. De begroting bestaat uit materiaal, publiciteit en
huisvesting. De kinderen betalen een eigen bijdrage van € 5. Het verschil tussen de
begroting en de aanvraag is een rekenfout en het niet meenemen van lunchkosten
voor de 20 vrijwilligers (€ 40 per dag).
De gevraagde subsidie is € 2.164 (volgens begroting: € 2.374)
c. 20.05 uur Aanvraag Samen koken, samen eten
Een groep wijkbewoners organiseert voor Oekraïense vluchtelingen in de Koepel de
mogelijkheid om met wijkbewoners samen te koken en te eten. Aan het wijkplatform
wordt een bijdrage gevraagd voor het vervoer per stadsbus. Voor 10 gasten zijn 10
ov-kaarten nodig en voor 12 weken een retour Koepel-Heksenwiel. (10 ov-kaarten
€ 75 en 12 ritten van € 2,28 per rit x 2 € 547,20.) Aanmeldformulier is nazending.
De gevraagde subsidie € 622,20
d. 20.20 uur Aangepaste begroting Aquarel cursus
De bespreking in april van dit initiatief is aangehouden. Kosten zijn terug gebracht en
de aanvraag is aangepast: de gevraagde subsidie bedraagt nu € 3.844 (was € 4.986).
4. 20.35 uur Voorbespreking themavergadering 15 juni
5. 20.40 uur Mededelingen en rondvraag (is de vergadering op woensdag 13 juli nodig?)
6. 20.45 uur Sluiting
Het volgende wijkplatformoverleg (na de themavergadering van 15 juni) is op woensdag 13 juli.

Ook een idee voor een activiteit in de wijk? Neem contact op met de sociaal wijkbeheerder:
Jetze van der Ham, jwj.van.der.ham@breda.nl en 06-20010014.