Wijkplatform agenda

Agenda bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden

Agenda bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden
Datum: 10 januari 2023
Plaats: Buurthuis Gageldonk
Aanvang: 19.30 uur
Gespreksleider: Theo van de Gruiter
19:30 uur 19:35 uur Opening
19:35 uur – 19:50 uur Terugkoppeling vorige bijeenkomst
– Jaarlijks terugkerende activiteiten worden in het vervolg (kort) door initiatiefnemer gepresenteerd
– Structuur wijkplatform (doorontwikkeling met werkgroep)
– Evaluatie in juni + regelement
– Promotie van het wijkplatform
19:50 uur – 20:00 uur Terugkoppeling initiatieven
20:00uur – 20:15 uur Ingekomen initiatieven
– 20:15 uur – 20:25uur Creatieve middag Gageldonk
– 20:25 uur– 20:35 uur Cursus intuïtief tekenen
– 20:35 uur – 20:45 uur Diverse evenementen
– 20:45 uur – 20:55 uur Buitenspeeldag
20:55 uur – 21:00 uur Mededelingen en rondvraag
21:00 uur Afsluiting

Ook een idee voor een activiteit in de wijk? Neem contact op met wijkbeheerder:
Barbara van Essen: be.van.essen@breda.nl