Wijkplatform agenda

Agenda bijeenkomst Wijkplatform Haagse Beemden

Datum: 14 februari 2023
Plaats: Ontmoetingscentrum de Sleutel
Aanvang: 19.30 uur
Gespreksleider: Barbara van Essen
19:30 uur – 19:35 uur Opening
19:35 uur – 19:45 uur Terugkoppeling vorige bijeenkomst en initiatieven
– Werkgroep is samengekomen
– Notulist
– Nieuwe vaste bijlage: goederen aangeschaft via wijkplatform
– Aangepast aanmeldformulier
– Terugkoppeling vorige initiatieven (Creatieve middag Gageldonk, Cursus intuïtief tekenen, Sik
verschillende evenementen en Buitenspeeldag)
19:45 uur – 20:45 uur Ingekomen initiatieven
– 19:45 uur – 20:00 uur Vrijwilligersgala – Stichting HB events
– 20:00 uur–20:15 uur Cursus Schminken – Sik en GBGZ
– 20:15 uur – 20:30 uur Groepsexpositie van kunstenaars uit HB – Linde de Geus
– 20:30 uur – 20:45 uur Carnaval buurthuis Gageldonk – Latifa
20:45 uur – 20:55 uur Mededelingen en rondvraag
20:55 uur Afsluiting

Ook een idee voor een activiteit in de wijk? Neem contact op met wijkbeheerder:
Barbara van Essen: be.van.essen@breda.nl